Vraag / Antwoord

 

 

Wordt er systematisch een franchise toegepast bij een schadegeval ?

Wordt er systematisch een franchise toegepast bij een schadegeval ?

Nee, de betaling van een franchise is niet vanzelfsprekend in geval van schade. Integendeel, de meeste schadevergoedingen worden uitgekeerd zonder dat de verzekerde een voorschot op de kosten dient te betalen noch een restbedrag verschuldigd is.

De franchise zal slechts in enkele gevallen toegepast worden, bijvoorbeeld wanneer de vervanging van het toestel voorvalt ten gevolge van nalatigheid van de verzekerde die de oorzaak is van het schadegeval.

Om de exacte voorwaarden voor toepassing van een Franchise te kennen verwijzen wij u graag naar uw informatiebrochure.

Se connecter à votre espace