Wettelijke bepalingen

Identiteit 

De internetsite beschikbaar op adres www.assurances-sfam.fr  (hierna te noemen de « Site ») is opgesteld door SFAM, sociétés par actions simplifiées à associé unique met een kapitaal van 12 000 000 €, geregistreerd bij het Franse Registre du Commerce et des Sociétés in Romans sur Isère onder nummer 424 736 213 en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is 1 rue Camille Claudel F-26100 Romans sur Isère FRANKRIJK (hierna te noemen « SFAM »). SFAM is een verzekeringsmakelaardij geregistreerd bij Orias onder nummer 10 053 831.

Contacten 

Tel. : 07 848 51 53  

In het kader van de exploitatie van de Site, verzamelt SFAM gegevens over de Klanten.

Het vergaren van deze nominatieve gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen en verzoeken, het aangaan van contracten en/of het versturen van informatie aan Klanten. Zij worden dan ook enkel aan de betrokken maatschappijen doorgegeven.

Om vragen te kunnen beantwoorden van internetgebruikers en het beheer van hun dossiers te verzekeren staat er een formulier ter beschikking op deze internetsite. Alle genoemde velden dienen ingevuld te worden.

E-mail adres : contact@sfam.eu

Hoofdredacteur 

Mijnheer Kilan Fegaier.

Webhosting

Deze Site wordt gehost door B-APPLI Studio, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is 2, rue de la Soie, F-56800 Ploërmel, FRANKRIJK, telefoonnummer +33 9 72 37 22 22.

Inhoud en gebruik van de gegevens

De Site omvat alle computercomponenten (met name de verschillende computersoftware en -ontwikkelingen, de Webpagina’s, inclusief de programma's in bron- en doelcode, de domeinnamen, voorbereidende ontwerpactiviteiten, lastenboek, voorafgaand onderzoek, gebruikersdocumentatie en databank), het design (met inbegrip van projecten, maquettes, prototypes en tekeningen), de inhoud (met name de elementen m.b.t. tekst, geluid, multimedia en de grafische en fotographische onderdelen) en de functionaliteiten alsmede alle bijbehorende rechten.

De Site is de exclusieve eigendom van SFAM. Alle reproductie- en vertegenwoordigingsrechten van deze zijn strikt voorbehouden.

Derhalve is elke, gehele of gedeeltelijke, reproductie, vertegenwoordiging, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering van de Site of elementen ervan ongeacht middel of drager (papier, digitaal, …) verboden, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SFAM, op straffe van het plegen van een delict in vervalsing van auteursrecht en/of van design en model en/of van merk en databank.

Logos, merken, iconografieën m.b.t. elke andere maatschappij en product genoemd op de Site zijn respectievelijk eigendom van hun auteurs en/of eigenaren.

Eénieder die SFAM op de hoogte wenst te brengen van ongeoorloofde informatie of inhoud, in het bijzonder in overtreding tegen intellectueel eigendom van een derde, of ingaand tegen een wettelijke bepaling of regelgeving kan dit doen door een gedetailleerde e-mail te sturen naar volgend adres :contact@sfam.eu

De Site kan hyperlinks bevatten en andere promotieformats (banners, video’s, enz)  duidend op internetbronnen of -sites beheerd door derden en niet behorend tot of gecontroleerd door SFAM.

SFAM oefent geen enkele controle uit op de inhoud of praktijken van internetsites behorend aan derden en wijst in dit opzicht alle aansprakelijkheid af. SFAM kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze internetsites, en het feit dat informatie over deze sites voorkomt op de Site brengt in geen geval zijn aansprakelijkheid in het geding.

De gebruikers aanvaarden zelf de verantwoordelijkheid alsmede alle risico’s resulterend uit raadpleging en gebruik van deze Internetsites beheerd door derden.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

In het kader van de exploitatie van de Site, verzamelt SFAM gegevens over de Klanten.

Het vergaren van deze nominatieve gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen en verzoeken, het aangaan van contracten en/of het versturen van informatie aan Klanten. Zij worden dan ook enkel aan de betrokken maatschappijen doorgegeven.

Om vragen te kunnen beantwoorden van internetgebruikers en het beheer van hun dossiers te verzekeren staat er een formulier ter beschikking op deze internetsite. Alle genoemde velden dienen ingevuld te worden.

SFAM heeft voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aangifte gedaan bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Betreffende de nominatieve informatie die de Klanten aan SFAM mededelen behouden zij een recht van toegang, oppositie en rectificatie die zij kunnen uitoefenen middels een verzoek per e-mail naar volgend adres : contact@sfam.eu

De site maakt gebruik van cookies met als enig doel de verlening van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. 

Iedere gebruiker kan de installatie van cookies weigeren door de adequate instellingen te selecteren in zijn browser. Met de selectie van deze instellingen moet worden opgemerkt dat het gebruik van de functies van de Site op minder goede wijze zal verlopen (onmogelijkheid bepaalde rubrieken te openen).

 

Het toepasselijke recht

Het Franse recht is van toepassing op deze Site.


 

Se connecter à votre espace